WSTAW TEKST :       ustawienia strony wyjściowe

Znaki specjalne wywoływane nietypowymi klawiszami                Dodatkowe znaczenie znaków brailowskich

rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Tylda Pełny znak
brajlowski
pełny znak brajlowski              rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Tylda Znak
brajlowski
 pełny znak brajlowski                               rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza atki Znak
wiersza
brajlowski znak atki zwanej małpą
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza z krzyżykiem Znak
liczby
ukośnik
             rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza dolara Znak
brajlowski
 brajlowski znak matematyczny
                              rysunek klawisza altrysunek klawisza o Znak
paragrafu
brajlowski znak paragrafu
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza podkreślenia Znak
wyróżnienia  
brajlowski znak wyróżnienia
             rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza curkumfluks Znak dużej
litery
 brajlowski znak wielkiej litery                               rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza bekslasz Znak
miana
brajlowski znak miana
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza pojedyńczego cudzysłowu Znak małej
litery
brajlowski znak małej litery
             rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza bekslasz Znak kreski
ułamkowej
 brajlowski znak kreski ułamkowej
                              rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Euro Znak
brajlowski  
ukośnik


* Pole wstawiania znaków z klawiatury można dowolnie rozciągnąć za prawy dolny róg.


* Reszta znaków odpowiada oznaczeniom klawiatury.