Aktualny zespół hipoterapeutyczny

Wanda Kozikowska     Robert Michalski     Dorota Makowiecka     Katarzyna Babicz

Bajka     Fart     Norton     Biszkoptzdjęcie przedstawiające aktualny zespół terapeutyczny, zaznaczenie imienia powoduje wyświetlenie za pomocą lupy danej osoby lub konia

Duża wersja poprzedniego zdjęcia