ustawienia strony wyjściowe wysoki kontrast większe litery

zdjęcie Doroty Kossowskiej

Dorota Kossowska

Dorota pracowała przez rok od października 2006 roku za Małgorzatę Pyrkę, która poszła na urlop wychowawczy, później zastąpiła ją Wanda Kozikowska. Dorota pracowała na pół etatu głównie zajmując się końmi i grupami przedszkolnymi.