ustawienia strony wyjściowe konwersja tekstu na brail czarnodrukowy
rysunek kartki papieru, na której pojawiają się znaki brailla

Wpisz tekst, zobaczysz go w brailu : konwersja tekstu na brail czarnodrukowy                   Znaki wywoływane nietypowymi klawiszami                                       Dodatkowe znaczenie znaków brailowskich


rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Tylda Pełny znak
brajlowski
pełny znak brajlowski              rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Tylda Znak
brajlowski
pełny znak brajlowski                                   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza atki Znak
wiersza
brajlowski znak atki zwanej małpą    
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza z krzyżykiem Znak
liczby
ukośnik
             rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza dolara Znak
brajlowski
brajlowski znak matematyczny
                                  rysunek klawisza altrysunek klawisza o Znak
paragrafu
brajlowski znak paragrafu    
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza podkreślenia Znak
wyróżnienia  
brajlowski znak wyróżnienia
             rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza curkumfluks Znak dużej
litery
brajlowski znak wielkiej litery                                   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza bekslasz Znak
miana
brajlowski znak miana    
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza pojedyńczego cudzysłowu Znak małej
litery
brajlowski znak małej litery
             rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza bekslasz Znak kreski
ułamkowej
brajlowski znak kreski ułamkowej
                                  rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Euro Znak
brajlowski  
ukośnik    

* Reszta znaków odpowiada oznaczeniom klawiatury.