W roku 2015 minęło dwadzieścia pięć lat istnienia Stajni Terapeutycznej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym imienia Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy.

Przez te wszystkie lata, początkowo jedna trzecia, a ostatnio blisko połowa uczniów była objęta różnymi formami rewalidacji z udziałem koni. Poczynając od hipoterapii, poprzez terapeutyczną jazdę konną, na jeździe sportowej i udziale w zawodach ogólnopolskich kończąc.

Przez cały ten okres nasze konie świetnie sprawdzały się jako "terapeuci", "żywe pomoce dydaktyczne", "towarzysze przygód". Dostarczały wielu pozytywnych doznań psychicznych i fizycznych, wspomagały rehabilitację i pozwalały przełamywać kolejne bariery, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Kronikę napisaliśmy dopiero teraz dzięki pani Wandzie Kozikowskiej, która zebrała i opracowała wspomnienia, niestety pamięć ludzka jest ulotna...